Voorwaarden

Uitgelicht een aantal voorwaarden die belangrijk zijn voor onze rijschool.

Verplichtingen rijschool:De rijschool is verplicht zorg te dragen voor:

  1. dat de les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen(WRM)
  2. dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur
  3. dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per 5 lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen.
  4. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals is overgekomen, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
  5. voor de veiligheid van de instructeur alsmede de leerling, wat kan resulteren in het gebruik van een camera in de auto. Deze beelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor veiligheidsredenen
  6. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode(pakketopleiding) kan de leerling de overeenkomst slechts beëindigen, indien er sprake is van een dringende reden zoals vermeld in 2.1. Bij beëindiging om dringende redenen is e leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van een lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door rijschool afgedragen examengeld (CBR-< CVV. of BNOR gedeelte) te vergoeden .Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan het CBR, CVV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur, alsmede administratiekosten.