Autorijles

Praktische informatie

Bij verkeersschool UMEO kun je al sinds 2003 auto rijles volgen. Je kunt les volgen in Sneek en de omgeving van Sneek. Voor meer informatie kun je contact opnemen.

Wat moet je doen voordat je praktijkexamen kunt doen?

Je moet hebben voldaan aan de onderstaande punten 1., 2., en 3.
Om Je theorie te halen kun je online boeken bestellen via Theorieboeken bestellen

Pakket:

  1. Een Digi-D in je bezit hebben
  2. In het bezit zijn van een geldig theorie-certificaat
  3. Ons machtigen. Het CBR nummer van de Verkeersschool is 1656R8  https://www.cbr.nl/11191.pp
  4. Je Gezondheidsverklaring invullen(gaat over je gezondheid:kosten € 32,80) https://www.cbr.nl/11351.pp

Pakket BE

  1. het praktijk-examen aanhanger hoef je alleen een Gezondheidsverklaring(Zie 4) in te vullen.

Checklist voor het examen!

  1. Digi-D
  2. Geldig theorie-certificaat
  3. Verkeersschool UMEO gemachtigd
  4. Eigen verklaring ingevuld (niet bij “luxe” pakket)
  5. Voor het praktijk-examen aanhanger hoef je alleen een Eigen Verklaring(Zie 4) in te vullen.

16 en een half

Lees hier alles over autorijden vanaf 16,5 jaar